15.5.2008

FinnMETKO 2008 Jämsänkoski


Elokuun 28.-30. päivinä järjestettävä FinnMETKO 2008 -näyttely on säilyttänyt suosionsa ja ennustettavissa onkin erittäin laaja ja mielenkiintoinen konekansan tapahtuma.

Maarakennuskoneiden ja niiden työnäytösten rinnalla on laajin tähänastisista puunkorjuun työnäytöksistä.
Metsänhoitokohteineen kaikkiaan lähes 30 hehtaarin työnäytökset esittelevät tositoimissa koko markkinoilla olevan tarjonnan harvennushakkuukoneista järeisiin päätehakkuukoneisiin.

Kaikki puunkorjuukoneiden valmistajat ovat mukana. Metsälähtöinen energia on tullut työnäytöksiin myös jäädäkseen.
Monipuolisesti kannonostoa ja näillä näkymin myös istutuskoneiden työnäytöksiä on tarjolla Kaakkolammin alueella.
Hakkuutähteiden haketus ja kantojen murskausnäytökset ovat nyt omilla alueillaan. Uutena työlajina näyttelyssä on näillä näkymin 10 hehtaarin salaojituskohde.
Pelloksi raivausta toteutetaan noin neljän hehtaarin alueella. Kuljetusala on merkittävällä panoksellaan mukana pallokentän alueella.
Näyttelystä yhä suurempi osa rakentuu palvelualan ja tarvikepuolen yritysten pohjalle.

Lisätietoa näyttelystä www.finnmetko.fi

finn metko 2008

15.5.2008

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003