Yleiset ehdot

Tervetuloa käyttämään Mascuksen tarjoamia internetpohjaisia palveluita verkko-osoitteessa www.mascus.fi (myöhemmin ”internetpalvelu”). Käyttämällä ja/tai rekisteröitymällä internetpalveluun sitoudut noudattamaan alla määriteltyjä ehtoja. Sen vuoksi pyydämme sinua huolellisesti tutustumaan ehtoihin. Yleiset ehdot on käännetty muille kielille. Jos käännetyn version ja hollanninkielisen version välillä on ristiriita, sovelletaan hollanninkielistä versiota. Muiden osapuolten kuin Mascuksen yleiset ehdot ovat täten selvästi poissuljettu.

1. Yleistä tietoa internetpalvelusta

Internetpalvelu on internetpohjainen julkinen markkinapaikka, jossa käyttäjät voivat etsiä, ostaa ja myydä raskaita ajoneuvoja ja koneita. Internetpalvelu tarjoaa ajantasaisen valikoiman käytettyjä ajoneuvoja ja koneita johtavilta valmistajilta ja jälleenmyyjiltä. Myös yksityisten myyjien on mahdollista jättää ilmoituksia. Internetpalvelu tuo yhteen ostajat ja myyjät.
Internetpalvelun tarkoitus on julkaista käytettyjen ajoneuvojen ja koneiden ilmoituksia internetissä. Myyntisopimus käytetystä ajoneuvosta tai koneesta, jota myydään internetpalvelussa (”kohde”), laaditaan ja tehdään aina suoraan myyjän ja ostajan välillä. Mascus ei ole millään tavalla osallinen kauppaan tai ostosopimukseen. Kaikista kohteen tiedoista vastaa myyjä. Mascus ei ole vastuussa internetpalvelussa olevan ilmoituksen sisällöstä.
Internetpalvelussa olevien ilmoitusten tarkoitus on ainoastaan tiedottaa. Vaikka Mascus toivoo, että internetpalvelua käyttävät myyjät ovat huolellisia ja rehellisiä, Mascus ei voi taata, että myyjien antamat tiedot ovat virheettömiä. Ennen internetpalvelussa ilmoitetun kohteen ostoa ostaja on velvollinen tarkastamaan myyjän kanssa kaikki tiedot, jotka voivat vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Kun internetpalvelun kautta ostetaan käytettyä tuotetta, ostajan tulisi olla yhtä varovainen kuin vastaavan tuotteen ostamisessa sanomalehti-ilmoituksen tai muun vastaavan kautta.
Jos päätät hankkia käytetyn ajoneuvon, koneen tai minkä tahansa muun tuotteen, tai käyttää rahoitus- tai kuljetuspalveluita internetpalvelussa julkaistun tiedon perusteella, sopimuskumppanisi on tuotteen myyjä, ei Mascus.

2. Internetpalvelun käyttäjäksi rekisteröityminen

Jos haluat rekisteröityä Mascuksen internetpalvelun käyttäjäksi, syötä pyydetyt käyttäjätiedot ja sitoudu noudattamaan ehtoja, jotka on toimitettu sinulle ennen käyttäjäksi rekisteröitymistä (hyperlinkin kautta). Mascus tallentaa tietosi, minkä vuoksi sinun ei tarvitse syöttää niitä uudelleen, kun käytät internetpalvelua seuraavan kerran. Jokaisen palveluun käyttäjäksi rekisteröityvän tulisi olla vähintään 18-vuotias.
Hyväksymällä internetpalvelun ehdot vahvistat, että antamasi tiedot ovat oikeita ja sitoudut viipymättä ilmoittamaan Mascukselle sähköpostitse, jos tietosi muuttuvat. Mascus pidättää oikeuden evätä rekisteröityminen syytä ilmoittamatta. Mascus voi irtisanoa käyttöoikeutesi, jos antamasi tieto on puutteellista tai väärää tai jos olet laiminlyönyt muutoksista ilmoittamisen. Mascus voi myös estää sinulta internetpalvelun käytön ja lakkauttaa tilisi, jos toimit ehtojen vastaisesti. Mascuksella on myös käytettävissään laissa määritellyt oikeussuojakeinot.
Internetpalvelun käyttämiseen tarvitset käyttäjänimen ja salasanan, jotka on pidettävä turvassa asiaankuulumattomilta henkilöiltä. Internetpalvelun käyttäjänä sinun tulee välittömästi ilmoittaa Mascukselle sähköpostin välityksellä, jos kolmas osapuoli on saanut haltuunsa käyttäjänimesi tai salasanasi. Viestin vastaanottamiseen asti olet vastuussa siitä, miten internetpalvelua käytetään käyttäjänimelläsi ja salasanallasi, vaikka käyttö tapahtuisi ilman lupaasi.

3. Tietosuoja ja evästeiden käyttö

Mascus kunnioittaa käyttäjän yksityisyyttä ja pyrkii taloudellisesti kohtuullisin keinoin estämään internetpalveluun toimitettujen henkilökohtaisten tietojen sopimattoman käytön.
Mascus voi käyttää ja luovuttaa asiakastietoja (kuten nimi ja sähköpostiosoite) kolmansille osapuolille, ellei käyttäjä rekisteröitymisen yhteydessä nimenomaisesti ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja voidaan luovuttaa lisävarusteiden toimittajille, täydentävien tuotteiden ja rahoituspalveluiden välittäjille tai muiden käytettyjen koneiden ja palveluiden toimittajille Mascuksen arvion mukaisesti. Tieto luovutetaan ainoastaan nykyisen lainsäädännön oikeuksien ja velvollisuuksien puitteissa.
Lisätietoja voi löytää yksityisyydensuoja -asiakirjasta, joka sisältää myös tietoa evästeiden käytöstä Mascuksessa. Rekisteröitymällä internetpalvelun käyttäjäksi hyväksyt nämä yksityisyydensuojaehdot, mukaan lukien Mascuksen evästeiden käytön.

4. Ilmoituksen julkaiseminen

Ilmoitus, jonka lähetät Mascukselle, tulkitaan pyynnöksi julkaista ilmoitus internetpalvelussa. Myyjän vastuulla on sen määrittely, missä sivuston osassa kukin ilmoitus julkaistaan: Mascuksen verkkosivuston listauksessa, Mascus Plus-palvelussa (myyjän omalla verkkosivulla oleva käytettyjen koneiden listaus) ja/tai myyjän omalla intranet/extranet -palvelussa.
Internetpalvelun käyttäjän vastuulla on sen varmistaminen, että hänellä on tarvittavat oikeudet ja luvat sisällön julkaisemiseen internetpalvelussa. Sisällön ei tulisi loukata mitään immateriaalioikeuksia tai kenenkään henkilön tai yhteisön muita oikeuksia. Sen ei myöskään tulisi sisältää sellaisia lausuntoja tai aineiston julkaisemista, joka saattaisi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun tai muun vastuunalaisuuden Mascukselle. Internetpalvelun käyttäjä korvaa täysimääräisesti kaikenlaisen vahingon Mascukselle, jos ilmoituksen sisältö ei täytä tätä ehtoa.
Jos ilmoitus ei jostain syystä ole sopiva julkaistavaksi, Mascus ottaa yhteyttä myyjään sähköpostin välityksellä. Mascus pidättää oikeuden poistaa sisältö välittömästi ilman eri ilmoitusta myyjälle ja irtisanoa käyttöoikeudet ostajalta tai myyjältä, joka Mascuksen arvion mukaan käyttää internetpalvelua väärin tai hyvien tapojen vastaisesti. Kunkin ilmoituksen julkaisuedellytykset arvioidaan erikseen.
Ilmoitus voi koskea ainoastaan yhtä kohdetta (käytetty ajoneuvo tai käytetty kone).
Myyjän vastuulla on sen varmistaminen, että ilmoitus sisältää todenmukaiset tuotetiedot, jotka välittävät riittävän kuvauksen kohteesta, sen kunnosta ja muista tekijöistä, jotka ovat tärkeitä ostajan näkökulmasta, ja että ilmoituksessa noudatetaan lakia, viranomaismääräyksiä ja hyvää kaupankäyntitapaa. Sitoudut noudattamaan ilmoituksessa mainittuja hinta-, takuu- ja muita tietoja.
Vastuullasi on ilmoittaa Mascukselle, jos ilmoitettava kohde on myyty, jotta ilmoituksesi voidaan poistaa.
Mascuksella on oikeus muokata, luokitella ja kopioida kokonaan tai osittain aineistoa, jota olet syöttänyt internetpalveluun ja käyttää sitä vapaasti liiketoiminnassaan.
Mascus ei voi tarkistaa, ovatko käyttäjien antamat tiedot oikeita. Sen vuoksi tietojen luovuttaja on itse täysin vastuussa kaikista kustannuksista ja vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Mascukselle on annettu vääränlaista tietoa. Ilmoituksen julkaiseminen on mahdollista keskeyttää milloin tahansa. Ilmoitusmaksua ei veloiteta, jos ilmoitus peruutetaan ennen sen julkaisemista.
Mascuksen indeksoinnin intervalleista ja turvatoimenpiteistä johtuen maksettujen ilmoitusten sisältö ei ole välittömästi nähtävillä Mascuksen internetpalvelussa. Indeksointi-intervallit voivat vaihdella riippuen palvelimen kuormituksesta. Mascuksen laskutusasiakkaiden ilmoitukset ovat nähtävillä internetissä yleensä muutamassa tunnissa. Varmistaaksemme asiakkaidemme ja vierailijoidemme turvallisuuden, yksityishenkilöiden ilmoitukset tarkistetaan vilpillisen, petollisen tai laittoman sisällön varalta. Tämä tarkistaminen voi viedä enintään 72 tuntia, minkä jälkeen ilmoitukset ovat nähtävillä Mascuksen internetpalvelussa.
Mascus on velvollinen palauttamaan ilmoitusmaksun, jos se ei onnistu julkaisemaan hyväksyttyä ilmoitusta. Korvaus julkaisemattomasta ilmoituksesta ei missään tapauksessa ylitä maksetun ilmoitusmaksun suuruutta. Ilmoitusmaksua ei tarvitse palauttaa, jos ilmoitusta ei ole julkaistu Mascuksesta riippumattomista syistä, joihin Mascus ei voi vaikuttaa tai joita Mascus ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai estää.

5. Maksut ja laskutus

Internetpalvelun käyttäjäksi rekisteröityminen, ilmoitusten lukeminen, yhteyden ottaminen myyjiin ja tiedustelujen esittäminen on maksutonta.
Yksittäisten ilmoitusten julkaiseminen internetpalvelussa on maksullista. Julkaistavista ilmoituksista veloitettava hinta määrittyy ajankohtaisen hinnaston mukaan. Kaikkiin Mascuksen hinnaston hintoihin lisätään arvonlisävero.
Internetpalveluun lähetetyn ilmoituksen julkaisemisen edellytyksenä on aina ilmoitusmaksun maksaminen. Ilmoitukset maksetaan käyttämällä joko verkkopankkia, tilisiirtoa, pankkisiirtoa tai luottokorttia. Mascuksen aloitussivuilla on linkkejä verkkopankkeihin, joiden kautta maksun voi suorittaa. Ilmoitusta ei julkaista ennen kuin se on kokonaan maksettu. Sopimusasiakkaita, jotka markkinoivat käytettyjä ajoneuvojaan ja koneitaan säännöllisesti joka kuukausi, laskutetaan hinnaston tai asiakassopimuksen mukaan.

6. Tiedot ilmoitettavista ajoneuvoista ja koneista

Mascus haluaa korostaa käyttäjälle, että internetpalvelussa olevien käytettyjen ajoneuvojen ja koneiden tiedot tulevat myyjiltä. Tieto kohteen kunnosta perustuu myyjän subjektiivisesti tekemään arvioon ja se on myyjän oma näkemys kohteen kunnosta.
Tieto käytetyn ajoneuvon tai koneen kunnosta ei siten perustu riippumattoman ja puolueettoman tarkkailijan suorittamaan arviointiin. Mascus ei ole vastuussa kyseisten tietojen oikeellisuudesta.

7. Immateriaalioikeudet

Käyttäjä hyväksyy, että kaikki immateriaalioikeudet, jotka liittyvät verkkosivustoon, verkkotunnuksiin, aliverkkotunnuksiin, ulkoasuun, tekstiin, sisältöön, kuviin, logoon, Mascuksen tavaramerkkiin, ohjelmistoon ja ohjelmamateriaaliin sekä muuhun internetpalvelun sisältöön, kuuluvat Mascukselle. Tästä on poikkeuksena ilmoitusten sisältö – ja täten käyttäjä nimenomaisesti luopuu kaikista oikeuksista suhteessa tällaiseen henkiseen omaisuuteen. Ellei Mascus ole erityisesti antanut kirjallista lupaa, käyttäjät eivät saa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville, eikä kaupallisesti tai muuten hyödyntää suojattua aineistoa, jollei laissa toisin määrätä.

8. Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitukset

Mascus ei takaa, että internetpalvelu toimii virheettömästi tai ettei internetpalvelussa ja sen palvelimissa ole tietokoneviruksia tai muita haitallisia mekanismeja. Mascusta ei voida pitää vastuullisena mistään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet virheistä, tietokoneviruksista tai muista vahingollisista mekanismeista. Jos internetpalvelun käytön seurauksena on datan tai laitteiston huoltotoimenpiteitä tai korvaamista, Mascus ei ole vastuussa näistä kuluista. Internetpalvelu toimitetaan sellaisenaan, ja Mascus ei ole vastuussa mistään internetpalvelun käytön aiheuttamista vahingoista tai internetpalvelun toimintahäiriöistä tai vioista.
Jos maksullisissa palveluissa on Mascuksen puolelta aiheutunut jokin virhe, Mascus voi joko korjata virheen tai palauttaa ilmoitusmaksun käyttäjälle. Korvaussumma on korkeintaan yhtä suuri, kuin käyttäjän Mascukselle maksama ilmoitusmaksu. Mascus ei ole vastuussa käyttäjän tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista, tai vahingoista, joita Mascus ei kohtuudella ole voinut ennakoida.
Internetpalvelussa on linkkejä internetsivustoille, jotka ovat ulkoisten palveluntarjoajien julkaisemia, ja jotka ovat riippumattomia Mascuksesta. Vaikka Mascus tarjoaa linkkejä näihin palveluihin, Mascus haluaa huomauttaa, että nämä palvelut tuottaa asianomainen palveluntarjoaja, ja niitä on käytettävä näiden toimittajien määrittelemin ehdoin. Mascus ei ole millään tavalla vastuussa muiden tuotteista tai palveluista.
Mascuksen vastuu rajoitetaan tämän sopimuksen mukaisesti kaikissa tapauksissa enintään 500 euroon, lukuun ottamatta tilanteita, joissa vahinko on aiheutunut tahallisesta teosta tai törkeästä huolimattomuudesta.

9. Saatavuus

Mascuksella on oikeus ilman eri ilmoitusta, kokonaan tai osittain korjata, poistaa, lisätä tai muuten muuttaa internetpalvelun sisältöä tai sen toiminta-aikoja, teknisiä yksityiskohtia tai muuta sisältöä. Mascuksella on oikeus väliaikaisesti keskeyttää internetpalvelun toiminta huoltotoimenpiteitä tai internetpalvelun muutostoimenpiteitä varten, eikä Mascusta voida saattaa vastuuseen tällaisesta keskeytyksestä, joka johtuu huolto- tai muutostoimenpiteestä.

10. Ehtojen muuttaminen

Internetpalvelun valikoima ja ulkoasu kehittyvät jatkuvasti ja siksi Mascus pidättää oikeuden muuttaa palvelujensa ehtoja. Käyttäjää informoidaan ehtojen muuttamisesta kirjautumisen yhteydessä tai sähköpostin välityksellä. Muutokset astuvat voimaan kirjautumisen jälkeen tai 30 päivän päästä siitä, kun muutokset on julkaistu internetpalvelussa (mukaan lukien sähköpostitse tiedottaminen). Jos jatkat internetpalvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen, tunnustat uusien ehtojen sitovan sinua, vaikka olisit rekisteröitynyt käyttäjäksi ennen kuin uudet ehdot astuivat voimaan.

11. Palaute

Jos internetpalvelun sisältämä aineisto on mielestäsi joiltakin osin väärää tai virheellistä, ilmoita siitä Mascukselle käyttämällä ”palaute”-linkkiä internetpalvelun etusivulla. Kuvaile virhettä tai puutetta viestissäsi yksityiskohtaisesti.

12. Ehtojen pätemättömyys

Jos jonkin ehdon näissä yleisissä ehdoissa katsotaan olevan jossain määrin epäkelpo, mitätön tai toimeenpanokelvoton, kaikki jäljellä olevat ehdot pysyvät täysin voimassa.

13. Force majeure

Osapuoli ei ole vastuussa sopimusvelvoitteiden rikkomisesta, jos syynä ovat sellaiset esteet, joihin osapuoli ei voi vaikuttaa (esim. lakko, työsulku, tietoliikenteen häiriöt, tulipalo, varkaus, vesivahinko, sabotaasi, ilkivalta tai jokin muu odottamaton tapahtuma). Nämä ovat esteitä, joita osapuoli sopimusta tehdessään ei voinut kohtuudella ennustaa ja seurauksia, joita osapuoli ei kohtuudella voinut estää.

14. Ehtojen voimassaolo

Nämä sitovat ehdot tulevat voimaan, kun olet hyväksynyt ne käyttämällä internetpalvelua tai rekisteröitymällä käyttäjäksi internetpalvelussa. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Mascus voi milloin tahansa evätä käyttäjältä oikeuden käyttää internetpalvelua, jos käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, häiritsee toisia käyttäjiä tai palvelun toimintaa.

15. Ennenaikainen irtisanominen

Huolimatta siitä, mitä muutoin on säädetty, kumpi tahansa osapuoli voi ilmoittamalla purkaa sopimuksen välittömästi, jos:
a) Jompikumpi osapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, eikä korjaa tilannetta 30 päivän sisällä kirjallisesta pyynnöstä.
b) Jompikumpi osapuoli keskeyttää maksut, tarjoaa osamaksua, menee konkurssiin, joutuu ulosmittauksen kohteeksi tai muuhun vastaavaan tilanteeseen, jota voitaisiin kohtuudella pitää todisteena maksukyvyttömyydestä tai selvitystilasta.

16. Alihankkijat

Mascuksella on oikeus käyttää alihankkijoita palveluidensa tarjoamiseen.

17. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Alankomaiden lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki riidat, erimielisyydet tai vaateet, jotka johtuvat tai liittyvät tähän sopimukseen tai sen rikkomiseen, irtisanomiseen tai voimassaoloon, ratkaistaan lopullisesti Amsterdamin tuomioistuimessa, Alankomaissa.

18. Yhteystiedot

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Netherlands
Rekisteröintinumero: 57776806